Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2017

karsina
08:51
7211 3ac2 500
karsina
08:45
7189 45e4

October 06 2017

20:24
7360 b546
Reposted fromdivi divi viaanuszka anuszka
18:39
2242 9e78

papillon-de-mai:

Eugene de Blaas — Innocence. detail. 1843 - 1931

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viapaintings paintings
karsina
18:38
0843 7a7f 500
Anna Bilińska-Bohdanowicz, Ulica Unter den Linden w Berlinie | 1890, olej, płótno, 82 × 60 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie
karsina
18:38
Winifred Knights, Wybrzeże Abruzzi (1924-30) | 66.5 x 66.5 cm, prywatna kolekcja

October 05 2017

karsina
09:55
Reposted frombluuu bluuu viahanka hanka
09:49
8462 2e72 500
Reposted fromsteak steak viahanka hanka
karsina
09:48
karsina
09:47
karsina
09:47
09:46
2510 cb7b 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viasensation sensation

October 04 2017

karsina
16:37
Seven days for good days
karsina
16:35
Muzykasercowa:
Joanna Newsom - Have one on me (Easy,Soft as Chalk, 81',Kingfisher,
Good Intentions Paiving Company...), divers
Ready for the floor, Duffy
Giles Corey- No one is ever going to want me
Anna German - Tańczące Eurydyki
Entertainment For The Braindead - Sleep, run
Nasz Bóg jest potężny w mocy swej
Jak ożywczy deszcz
Morphine - You look like rain
Somewhere over the rainbow
niemaGOtu (biada)
Katarzyna Sochacka - Mróz, Drzazga, Trochę tu pusto <3
Grzegorz Hyży O Pani
Coldplay - Paradise African Style
Izzy Bizu - White Tiger
Taize- Mane Nobiscum - Nunc Dimittis
Sunrise Sunset - Fiddler On The Roof
Arctic Monkeys - Feels Like we only go backwards, Do I wanna know
Nebo -Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, Dawid
Indila- Derniere Danse
Edith Piaf - Non, je ne regrette rien
modlitwaSERCA- zbliżam się w pokorze
Witaj Pokarmie - św. Piotr i Paweł
Będę śpiewał Tobie mocy moja
FISHECLECTIC - chcę widzieć Cię
Tobie Chór Aniołów
Schowaj mnie
Przyjaciela mam - Viola Brzezińska
Memu Bogu Królowi
Christina Courtin - Green Jay, Foreign Country
Magda Umer - Oczy tej małej
Ive Mendes - Night, night
Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych
Emiliana Torrini - The boy who giggled so sweet, jungle drum, serenade, fishermans women,gun
Twe imię jak miód na ustach mych
Warpaint Baby, Set your arms down
Florence and the Machine sometimes
karsina
15:53

Lianne La Havas - I Say A Little Prayer for you

karsina
15:48
Coming Home - Leon Bridges
karsina
15:46
0769 1785 500
Imik si mik
Afousse hou fousse
Wink d'winou ira n'ftou
karsina
15:22
8374 4d8e
karsina
15:22
8308 24d8 500
karsina
15:21
8172 a0e6 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl